Leuk dat je wilt gaan suppen. Voordat we starten is het belangrijk dat je deze algemene voorwaarden leest. Deze voorwaarden zijn van toepassing op SUP huur via SUP4U.nl. Via het reserveringsformulier geef je aan kennis te hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden en dat je hiermee akkoord gaat.
 1. Huurder = persoon die SUP materiaal huurt. SUP4U = bedrijf welke zorg draagt voor verhuur.
 2. SUP4U levert SUP board met riem, vin, veiligheidsleash, peddel, pomp en tas (hierna genoemd: het materiaal). En evt. extra materiaal, zoals een waterdichte tas, waterdicht telefoonhoesje en/ of reddingsvest kind.
 3. Per SUP pakket brengen wij 50 euro borg in rekening. Als alle materialen in nette staat teruggebracht zijn, wordt de borg z.s.m. (uiterlijk binnen 7 dagen) teruggestort.
 4. Huurder is 16 jaar of ouder óf onder begeleiding van een volwassene. Kinderen vallen te allen tijde geheel onder de verantwoording van de ouders of diens verzorgers/ begeleiders.
 5. Materiaal wordt alleen verstrekt na betaling en nadat je het onderstaande formulier helemaal ingevuld hebt. SUP4U zal je gegevens niet aan derden verstrekken.
 6. Huurder verklaart in goede gezondheid te verkeren en in het bezit te zijn van een zwemdiploma of te beschikken over een goede zwemvaardigheid. Verder beschikt de huurder over een WA verzekering.
 7. SUP4U zorgt ervoor dat het materiaal dat verstrekt wordt in goede staat verkeert.
 8. Bij diefstal, verlies of schade is de huurder aansprakelijk voor alle schade en daaruit voortvloeiende kosten. Laat de SUP dus nooit ergens onbeheerd achter.
 9. De huurder is verplicht alle gehuurde materialen op het vooraf afgesproken tijdstip te retourneren in de SUPbox op Haag 4 in Merselo. Mocht de huurder de afgesproken tijd niet halen, stel SUP4U hier dan zo snel mogelijk van op de hoogte via 06-19408337.
 10. Bij inleveren van het materiaal later dan de gehuurde tijd, worden extra huurkosten doorberekend aan de huurder. €10,- per half uur.
 11. Bij annulering binnen 24 uur van de gereserveerde huur, wordt het volledige huurbedrag berekend.
 12. Bij slecht weer, stevige regenbuien of onweer krijg je de mogelijkheid om zonder meerkosten een ander huurmoment te bespreken. Onder slecht weer verstaan wij: langer dan een uur voorspelde regen, temperatuur lager dan 10 graden, onweer/ bliksem en storm vanaf windkracht 5.
 13. Huurder zal ten alle tijden de fatsoensnormen geldend op en rond het water naleven. De huurder respecteert de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels.
 14. Huurder verklaart niet onder invloed te zijn van drugs en/ of alcohol. Gebruik en/ of onder invloed zijn van drugs en/ of alcohol is tijdens de huurperiode niet toegestaan.
 15. SUP4U is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel of (gevolg)schade van welke aard dan ook. Voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een SUP. Tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld door SUP4U. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het huurbedrag van de SUPs.
 16. De huurder vrijwaart SUP4U voor ieder vorm van schade/ schade die je toebrengt aan derden daaronder begrepen.
 17. SUP4U kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en het materiaal onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht het huurbedrag te voldoen.
 18. Huur van materiaal is geheel op eigen risico.
 19. Met het instemmen van de Algemene voorwaarden ga je ermee akkoord dat gemaakt beeldmateriaal ingezet kan worden voor de website of social media.
 20. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.